Känslofokuserad,
relationell terapi och KBT

Du är varmt välkommen till oss om du behöver någon att samtala med. Vi erbjuder känslofokuserad, relationell psykoterapi, psykodynamisk terapi och KBT. Det kan handla om att du behöver utvecklas eller göra förändringar i ditt liv, i dina relationer till andra eller din livssituation.

Vi är två samverkande psykoterapeuter med ett brett spektrum av kompetens och ca 20 års erfarenhet av många olika terapeutiska områden. Vi har erfarenhet av psykoterapi, handledning och coachning. Vi tar emot för både enskilda samtal, parterapi och grupper, för kortare eller längre kontakt.

Har du hamnat i en situation som känns svår eller omöjlig att hantera själv och önskar då stöd och hjälp? Det kan handla om oro och ångest, en djupare kris, nedstämdhet och problem med relationer. Eller så har du kanske varit med om trauma? En kontakt med en legitimerad psykolog/psykoterapeut ger dig de bästa möjliga förutsättningarna för att hitta en konstruktiv väg framåt. Det skapar större förståelse och medvetenhet för egna beteenden och känslor vilket ger dig möjlighet att förändras. Du får hjälp med att bearbeta svåra och tuffa livshändelser samt stärker den egna självkänslan och medkänslan. Det leder till större meningsfullhet i livet och möjlighet att fatta klokare vardagsbeslut.

Vår psykoterapimottagning ligger centralt mitt i Södermalm. Vi anpassar och integrerar olika moderna terapeutiska metoder i behandlingsarbetet vilka alla är vetenskapligt beprövade. Detta innebär en trygghet för dig i de svårigheter du söker hjälp för. Efter vår psykoterapeutexamen har vi alla vidareutbildningar inom olika problemområden och psykoterapeutiska metoder. Dessa specialistkompetenser ger goda förutsättningar för att din behandling ska bli så verksam, effektiv och bestående som möjligt.

Exempel på områden som du kan få hjälp med: 

 • Ångest, oro och tvångsproblematik 
 • Relationsproblem och anknytningssvårigheter
 • Bristande självkänsla
 • Skam och självkritik
 • Stress, utmattning och sömnproblem
 • Nedstämdhet, depression
 • Kris och sorgereaktioner
 • Trauma
 • Olika ätstörningar, ätbeteendeproblematik och kroppsmissnöje
 • Psykosomatiska besvär
 • Sexualitet och sexuella problem
 • Arbetsrelaterade svårigheter
 • Personlig utveckling
 • Existentiella och andliga frågeställningar

Vi innehar HBTQI-kompetens.