Hur går en terapi till?

Individuell psykoterapi

Vid individuell psykoterapi undersöker vi dina livsmönster och hur de påverkar din nuvarande situation och dina val. Du får hjälp att bli medveten om dina behov, tankar och känslor samt vad som verkligen är viktigt för dig – i syfte att genomföra den förändring du behöver. Hur många sessioner varierar beroende på problematik och önskemål. Behandlingen kan vara olika lång, beroende på vad man bär med sig. En korttidsterapi ligger på ca 10-15 samtal. Men det är lika vanligt med både fler och färre. Vi arbetar även med långtidsterapier. Du förbinder dig inte till ett visst antal gånger och du kan avsluta terapin när du vill.

Så här startar vi upp

Vi börjar med ett undersökande och kartläggande samtal för att få en bild av vilka problem och vilken målsättning du har med psykoterapin. Du får berätta vad du varit med om. Hur det påverkar din vardag idag samt får feedback från din terapeut och förslag på hur man kan arbeta tillsammans med problematiken. Efter det görs en handlingsplan och överenskommelse om hur många samtal som kan vara rimligt och hur ofta man ska ses.

Parterapi

Parterapins fokus är att undersöka, förstå samt förändra de negativa samspelsmönster som utvecklats mellan ett par vilka upplevs som ett hinder för närhet, trygghet och kärlek. Vi utgår ifrån Emotionsfokuserad terapi, EFT vilket är ett aktivt sätt att arbeta med känslor. EFT har också stort vetenskapligt stöd. Först kommer man som par tillsammans och träffar sin terapeut en heltimme, dvs 60 min. Detta för ett undersökande och kartläggande samtal. Därefter träffar terapeuten var och en för en enskild terapisession innan själva parterapibehandlingen sätter igång. EFT  kan vara en korttidsterapi på ca 15-20 gånger. Vid svårare relationssår kan det ta längre tid innan önskad effekt är uppnådd.  

Din vardag är en del av terapin

I början ses vi ofta – helst en gång per vecka. Mot slutet blir det ofta längre uppehåll mellan samtalen. 

Under en KBT-behandling, likväl i en parterapi enligt EFT är det vanligt förekommande med hemuppgifter. Detta i syfte att öva in nya förhållningssätt till det som kommer upp under processen, dvs antingen acceptans av det som är – eller förändring. Detta återförs sedan till terapisessionerna, där en utvärdering görs för att pröva förändring och medvetengöra tankar, känslor och olika ageranden. Hela psykoterapin är ett samarbete där vi tar de steg du är mogen för och villig att pröva.

Kostnad, tid och villkor

Ett individuellt terapisamtal är på 45–50 min och kostar 1200 kr.

En parterapisession är på 60 min och kostar 1900 kr.

Återbud debiteras fullt om senare än 24 tim före avtalad tid.

Var och hur ses vi?

Vi erbjuder fysiska möten på terapimottagningen på Tjurbergsgatan 36, BV vid Skanstull/Södermalm i Stockholm samt videosamtal via krypterad och patientsäker plattform.