Veronika Ryd 

Jag är legitimerad psykoterapeut, utbildad på St: Lukas Utbildningsinstitut, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Jag innehar en Filosofie kandidatexamen i beteendevetenskap från Stockholms Universitet med huvudämnet i stats- och genusvetenskap, samt är certifierad lärare i mindfulness, mindful self-compassion och mindful eating.

Jag har väglett vuxna och ungdomar i psykoterapeutiska samtal i mer än 17 år, individuellt, par och i grupp. Min erfarenhet av behandlingsarbete kommer från vårdcentral, sluten- och beroendevården samt ideella organisationer och privat psykoterapimottagning.

Viktiga utgångspunkter för mig i möten är empatisk närvaro, en genuin nyfikenhet och icke dömande acceptans. Hos mig får du hjälp med att sätta ord på dina erfarenheter, känslor och tankar. Du får även stöd och verktyg att kunna bearbeta dina erfarenheter, hantera olika symptom samt förändra problematiska beteenden. Samtalen ger dig hjälp att öppna vägar för konstruktiva och positiva sätt att hantera tillvaron. Beroende på problematik och önskemål erbjuder jag både längre (icke tidsbestämd) och korttidsterapi på ca 10-15 samtal.

Min grundläggande psykoterapiutbildning är i relationell psykoterapi och kognitiv beteendeterapi, KBT. Jag är vidareutbildad i compassion- och affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi samt mindfulness/medveten närvaro. Jag har även ett intersektionellt perspektiv som ibland kan vara till stor hjälp att problematisera och undersöka hur olika maktordningar och samhällsnormer påverkar varandra och tar sig uttryck för just dig och din personliga historia.

Terapimottagning

Skanstulls psykoterapimottagning på Tjurbergsgatan 36.
Se karta på kontaktsidan.

Tidbokning och mer information

Mobil: 0702-060447
E-post 1: veronika@skanstullspsykoterapimottagning.se
E-post 2: veronika@kognitivakliniken.se

Egen hemsida: www.kogntivakliniken.se