Anne de Sanini

Jag är legitimerad psykoterapeut, utbildad på S:t Lukas Utbildningsinstitut, Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Jag innehar både en Filosofie kandidatexamen i kommunikationsvetenskap, och en i utbildningsvetenskap.

Mina specialområden är inom känslofokuserad och integrativ psykodynamisk psykoterapi med inslag av kognitiv psykologi. Jag tar emot enskilda och par för samtal. Jag är vidareutbildad inom klinisk sexologi, HBTQ samt metoder så som KBT, ISTDP, ACT och MBT, med flera.

Min långa erfarenhet av samtalsbehandling har gett ett brett spektra av arbetsmetoder som jag anpassar utifrån ett integrativt tänk. Detta arbetssätt leder till en ökad förståelse och medvetenhet för egna beteenden och känslor. Det skapar större meningsfullhet i livet, samt upplevelse av att bättre kunna hantera sina känslor och fatta klokare vardagsbeslut.

Min utgångspunkt i våra möten är ett inkännande och varmt bemötande. Jag har en stor respekt och ödmjukhet inför människors egna önskemål och olikheter.

Särskilda intresseområden är ångest, sömnsvårigheter, stresshantering, krisstöd, prestationsångest, oro, nedstämdhet, osäkerhetskänslor, anknytningssvårigheter, irritabilitet, motivationsbrist, avsaknad av livslust, intimitetsvårigheter, medberoendeproblematik, svårigheter i relationer samt traumabearbetning.

Terapimottagning

Skanstulls psykoterapimottagning på Tjurbergsgatan 36.
Se karta på kontaktsidan.

Tidsbokning och mer information

Mobil: 073-500 33 93
E-post: anne@skanstullspsykoterapimottagning.se