Välkommen till oss!

Vi är ett team av tre samverkande psykoterapeuter med ett brett spektrum av kompetens och lång erfarenhet av många olika terapeutiska områden.

Du är varmt välkommen till oss om du behöver någon att tala med. Det kan handla om en utforskning av ditt inre liv, dina relationer till andra, din livssituation, eller kanske du känner att du behöver utvecklas eller göra förändringar i ditt liv.

Exempel på områden som vi arbetar med

 • Ångest, oro och tvångsproblematik
 • Relationsproblem och anknytningssvårigheter
 • Bristande självkänsla
 • Skam och självkritik
 • Stress, utmattning och sömnproblem
 • Nedstämdhet, depression
 • Kris och sorgereaktioner
 • Trauma
 • Olika ätstörningar, ätbeteendeproblematik och kroppsmissnöje
 • Psykosomatiska besvär
 • Sexualitet och sexuella störningar
 • Arbetsrelaterade svårigheter
 • Personlig utveckling
 • Existentiella och andliga frågeställningar

Vi innehar HBTQ-kompetens.